System diagnostyki sieci napowietrznej DIAG-TE

System DIAG-TE odpowiada za wykrywanie prawidłowego działania układu naprężenia sieci jezdnej, zarówno w środowisku 3kV DC, jak i 25kV AC, zapewniając istotne informacje dla systemu utrzymania.

Charakterystyka systemu

Pomiary:

  • Odległość linii jezdnej od słupa nośnego;
  • Siła naciągu sieci trakcyjnej;
  • Temperatura środowiska sieci trakcyjnej.

2 – Przetwarzanie zebranych danych i zastosowanie algorytmów diagnostycznych, aby z wyprzedzeniem wykryć następujące anomalie:

  • Zerwanie sieci napowietrznej;
  • Blokada układu kotwienia;
  • Nieprawidłowość układu przeciwwagi.

3 -Wysyłanie danych i komunikatów alarmowych bezpośrednio do sieci diagnostycznej przygotowanej przez Marini Impianti Industriali, poprzez połączenie radiowe LoRaWAN 868/915 MHz na odległość do 10 km.

4 – Wyposażony w funkcje autodiagnostyki, które umożliwiają obsługiwanie systemu za pomocą specjalnych komunikatów.

DIAG-TE jest zgodny z wymogami włoskiego zarządcy infrastruktury RFI.

Servizi
ŁATWA INSTALACJA

System może być zainstalowany bezpośrednio na słupie trakcyjnym, zasilany z napięcia sieciowego i podłączony do serwera za pomoc radiomodemu LoRaWAN, tworząc system bezprzewodowy, niewymagający rozbudowanego okablowania dla zasilania i transmisji danych.

ŁATWA KONFIGURACJA

Konfiguracja w zakresie parametrów pracy układu może być wykonana zdalnie lub lokalnie, za pośrednictwem specjalnego tabletu podłączonego bezprzewodowo.

Servizi
PRZETWARZANIE

Możliwość wykonania lokalnego przetwarzania danych z pozyskanych pomiarów, w celu zaalarmowania o wykryciu nieprawidłowości w działaniu układu naprężającego lub zerwania linii jezdnej.

Servizi
AUTODIAGNOSTYKA

Autodiagnostyka systemu jest w stanie wykryć anomalie funkcji wewnętrznych, generujących alarmy w przypadku awarii.