TDS

Bezpieczny System Transmisji Danych

Głównym celem systemu TDS jest zredukowanie typowych miedzianych kabli sygnalizacyjnych, która są najczęściej używanymi środkami bezpiecznej transmisji w kolejowych systemach sygnalizacyjnych.

System TDS składa się z zestawu urządzeń U-TDS. Urządzenia komunikują się ze sobą za pomocą bezpiecznego protokołu PVS przez sieć LAN.

Głównym zadaniem każdego urządzenia U-TDS jest:

• Odczyt stanów logiki przekaźnikowej i przesłanie ich do wybranego U-TDS (max. 24);
• Otrzymanie stanów logicznych z U-TDS i sterowanie odpowiednim wyjściem połączonym z przekaźnikami;
• Zarządzanie redundantnymi sieciami LAN (max. 2) zapewniającymi bezpieczne przesyłanie stanów logicznych;
• Zarządzanie diagnostyczną siecią LAN;

 Każda sieć LAN wykonana jest w architekturze pierścienia światłowodowego. Stany logiczne są pozyskiwane i/lub sterowane przez istotne wejścia/wyjścia urządzenia U-TDS. Każdy U-TDS może zarządzać do 18, 36 lub 54 wejść/wyjść (I/O) w zależności od konfiguracji.

U-TDS gwarantuje wysoki poziom niezawodności wymaganej w typowych środowiskach urządzeń sygnalizacji kolejowej, biorąc pod uwagę źródła obciążeń środowiskowych (wibracje, zakres temperatur, przepięcia itp.), zgodnie z normami i specyfikacjami włoskiego zarządcy infrastruktury RFI.

BEZPIECZEŃSTWO

Architektura U-TDS zapewnia najwyższy poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-4 zgodnie z normami CENELEC EN 50129, EN 50126, EN 50128 oraz EN 50159.

ZALETY

Zastosowanie TDS to redukcja kosztów usług i konserwacji spowodowanych kradzieżą i uszkodzeniami kabli miedzianych.

Servizi
REDUNDANCJA

Dla każdej konfiguracji U-TDS możliwe jest zapewnienie redundantnej wersji 1 z 2. Awaria pojedynczego podsystemu nie wpłynie na poprawną pracę urządzenia.

MODUŁOWOŚĆ

Urządzenie składa się z modułów o różnych funkcjonalnościach, tak aby można było łatwo dostosować się do specyficznych wymagań klienta.