SDC

Scentralizowany System Diagnostykii

System scentralizowanej diagnostyki (SDC) umożliwia stałe monitorowanie najważniejszych parametrów elektrycznych poszczególnych urządzeń na stacji i szlaku, dzięki czemu ułatwia przeprowadzenie diagnostyki stanu przy pomocy odpowiednich algorytmów.

Serwer PCC – Gromadzenie danych z różnych serwerów PCP celem ich centralizacji do jednego serwera PCC poprzez połączenie TCP/IP. Możliwość połączenia zdalnego / lokalnego LAN do poszczególnych PC (klient systemu).

Serwer PCP – Gromadzenie danych diagnostycznych z poszczególnych URD z SDC poprzez protokół IS001 (zgodny ze standardem zarządcy kolei włoskich RFE), dzięki połączeniu LAN bezpośredniemu lub poprzez odpowiednie UID oraz opracowywanie danych celem generowania alarmów diagnostycznych. Możliwość przekazywania alarmów diagnostycznych i/lub autodiagnostyczych przez SMS na dostępne telefony komórkowe. Możliwość połączenia zdalnego / lokalnego LAN do poszczególnych PC (klient systemu).

PC-Klient/Stanowiska konserwacji – Stanowiska WEB, na których wyświetlane są dane / alarmy systemu, umożliwiające również sterowanie/konfigurację poszczególnych urządzeń systemu SDC (UID, URD, Interfejs, MTR, itd.) podłączonych do określonego PCP lub, ogólnie, do PCC.

URD – ma na celu gromadzenie danych pochodzących z podłączeń diagnostycznych z wyjściem cyfrowym, połączonych dzięki magistrali szeregowej CAN, a następnie udostępnienie ich PCP bezpośrednio lub poprzez UID (zgodnie ze standardem kolei włoskich RFI TCSSTB SF IS 18 002 A).

UID – umożliwia podłączenie do sieci poszczególnych urządzeń peryferyjnych (np. RCE, MTR, URD, itd.) znajdujących się na szlaku / posterunku do zdalnego PCP celem gromadzenia odnośnych danych, zazwyczaj poprzez przewody telefoniczne przy użyciu protokołu komunikacyjnego RFI IS001 (RFI TCSSTB SF IS 18 002A).

Servizi
MODUŁOWOŚĆ

System może być dostosowany według zapotrzebowania każdego poszczególnego urządzenia, wykonany jest z modułów, które można łatwo dopasować i połączyć.

ZDALNY

Klient systemu SDC firmy Marini Impianti wyposażony jest w interfejs WEB, z którego można korzystać na różnych nośnikach (PC Windows, Linux, MacOs, Tablet, Smartfon, itd…).

Servizi
ROZSZERZALNY

Wszystkie moduły odpowiadają jednemu protokołowi komunikacyjnemu z  podłączeniem określonym w Specyfikacji. Umożliwia to dodanie w łatwy sposób innych modułów, również nowych, jeszcze niezrealizowanych lub wyprodukowanych przez inne firmy, niekoniecznie Marini Impianti.

Servizi
UTRZYMANIE

Każde urządzenie jest wyposażone w system autodiagnostyki i może powiadomić o swoim stanie wszystkich operatorów.