RME dla SSE

Rejestrator

RME-SSE to urządzenie, którego zadaniem jest pomiar i rejestracja energii elektrycznej dostarczonej z podstacji elektrycznych (SSE) do linii trakcji elektrycznej (TE). Rejestracja pomiaru energii odbywa się wg ustawionych odstępów czasu (zazwyczaj co 5 sekund) i zapisywana jest na wyjmowanej karcie pamięci.

Systemem RME można sterować w następujący sposób: lokalnie przez komputer (połączenie LAN), lokalnie przez wyświetlacz i klawiaturę lub zdalnie przez DOTE (z protokołem 103). Informacja godzinowa RME może być zsynchronizowana zarówno z DOTE zdalnie, jak i lokalnie przez GPS.

Zapamiętane dane przechowywane są na karcie pamięci typu Compact Flash (średnia długość 3 lata). W razie braku karty pamięci, system nadal zapisuje informacje na wewnętrznym buforze (średnia długość 2 tygodnie).

Celem wykonywania pomiarów napięcia i prądu, RME wykorzystuje zazwyczaj kanał pomiarowy (CM) Marini Impianti Industriali, lecz może uzyskiwać pomiary również z kanałów pomiarowych o wyjściu standardowym 4-20ma wyprodukowanych przez innych producentów.

RME wyposażony jest w system autodiagnostyki, który może powiadamiać lokalnie (poprzez diody led lub na wyświetlaczu) lub zdalnie (przekaźnik lub DOTE) o stanie działania zarówno CM, jak i RME.

System RME-SSE dostarczany jest w Zestawie (kat/prog 794/094), który obejmuje RME, CM oraz inne akcesoria oraz posiada homologację, zgodnie ze specyfikacją RFI DMAIMLA SPI FS 362A.

Servizi
KANAŁ POMIAROWY

Urządzenie przetwornikowe podłączone do linii 3KV celem pomiaru napięcia (do 6KV) i prądu (do 10KA) z wyjściem światłowodowym i wyjściem zasilającym 110/132Vac z izolacją 18,5KVac na minutę i 40KV na impuls 1,2/50uS.

Servizi
REJESTRATOR POMIARÓW I ENERGII

Zadaniem urządzenia jest rejestrowanie pomiarów wykonanych kanałem pomiarowym CM oraz odnośnej zmierzonej energii, zarówno w pamięci wewnętrznej typu stałego, jak i w pamięci zewnętrznej (CF), dzięki czemu są one dostępne dla operatora lokalnie dzięki interfejsowi na wyświetlaczu i/lub w laptopie oraz zdalnie w DOTE dzięki protokołowi 103.

IZOLACJA

Izolacja między kanałem pomiarowym (CM) a rejestratorem (RME) odbywa się przez światłowód by zapewnić izolację galwaniczną.

Servizi
ZAPISYWANIE

Dane zapisywane są na karcie pamięci techniką, która uniemożliwia utratę zapisanych danych, również w przypadku nagłego wyłączenia lub zresetowania urządzenia.