REDI

Przekaźnik tarczowy elektroniczny

REDI jest urządzeniem przeznaczonym do używania w Instalacjach Sygnalizacyjnych (IS), a w szczególności w systemach obwodów torowych (OT). Jego zadaniem jest sygnalizowanie stanu OT: wolny/zajęty.

REDI (Cat/Prog 825/414), zgodny ze specyfikacją RFI DTCDNSSSTB SR IS 21 028 C, pod względem mechanicznym i elektrycznym jest kompatybilny z wcześniejszymi przekaźnikami tarczowymi. Można go stosować, bez modyfikowania instalacji, zarówno w instalacjach 50 Hz, jak i 83,3 Hz z modulacją PSK. Po włączeniu adoptuje się automatycznie do rodzaju wykrytej instalacji.

Możliwe sposoby zastosowania REDI, w których może być przydatny:

  • W różnych rodzajach istniejących OT, jednotokowych izolowanych lub dwutokowych, 50  Hz lub 83,3 Hz PSK.

  • Jako przekaźnik kontrolny dla sygnałów wysokich typu RS z kontrolami kumulowanymi.

W celu skompensowania przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem lokalnym a napięciem dostawcy posiada wielopołożeniowy przełącznik. Pozwala na poprawkę współczynnika mocy dwóch sygnałów, wprowadzając przesunięcie fazowe zawierające się pomiędzy +180° a -180° o skokach ok. 6° na odebranym sygnale dostawcy, pokrywając tym samym wszelkiego rodzaju zapotrzebowanie na przesunięcie fazowe występujące w instalacji.

REDI gwarantuje wysoką niezawodność w różnych typowych środowiskach sygnalizacji kolejowej (posterunek, stacja), z uwzględnieniem możliwych źródeł stresu środowiskowego (drgania, skoki temperatur, przepięcia typu atmosferycznego), zgodnie z zapisami Normy Kolejowej IS 402 (Środowisko instalacji A5).

Servizi
BEZPIECZEŃSTWO

REDI został zrealizowany ze strukturą bezpieczeństwa w stopniu zapewniającym poziom integralności równy 4 (SIL4), zgodnie z normami CENELEC EN 50129 i EN 50126.

ZALETY

REDI wykrywa uszkodzenia izolacji w złączach izolowanych. Na działanie REDI nie ma wpływu prąd trakcyjny, również w przypadku braku zbilansowania.

Servizi
ZESTYKI

Aby zapewnić niezawodność zestyków, REDI posiada obwód ochrony przeciwłukowej wbudowany w każdy zestyk wyjściowy. Tym samym nie wymaga zewnętrznych obwodów ochrony przeciwłukowej.

Servizi
ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWANIA

REDI jest w stanie kompensować każdy rodzaj występującego w instalacji przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem miejscowym a napięciem dostawcy, bez konieczności używania kondensatorów zewnętrznych. Procedura wprowadzania poprawki współczynnika mocy sygnalizowana jest odpowiednimi kontrolkami świetlnymi, które informują o zaistniałym przesunięciu fazowym i prowadzą przez poprawne wprowadzanie poprawki współczynnika mocy, bez konieczności używania przyrządów zewnętrznych (zarówno dla 50Hz, jak i 83,3Hz).