RD

Miernik różnicowy

Miernik różnicowy (RD) to urządzenie, którego zadaniem jest kontrolowanie prądu True RMS wchłanianego przez lampy sygnalizujące z diodami LED z przełączaniem statycznym SDO (optycznej kontroli intensywności świetlnej) oraz wzbudzanie przekaźnika zewnętrznego nazywanego KS typu FS58, tylko i wyłącznie jeśli wartość skuteczna kontrolowanego prądu wypada wewnątrz ustalonego odstępu czasu (prąd prawidłowej lampy).

RD posiada homologację, zgodnie ze specyfikacją RFI DTC- DNSSSTB SF IS 05 760 B. RD pełni funkcję kontroli prądu, zarówno w warunkach statycznych, jak i podczas migania monitorowanego aspektu – w obu przypadkach utrzymuje wzbudzony przekaźnik KS, jeśli napotkane warunki na to pozwolą.

Dzięki bogatym możliwościom konfiguracji ustawianych progów, można używać go we wszelkich możliwych konfiguracjach urządzenia: sygnał z lampą lub ledowy; w przypadku wystąpienia lub braku różnych rodzajów istniejących enkoderów słupowych; bez konieczności używania dodatkowych boczników.

RD wyposażony jest w Dip-Switch służący do ustawienia niezbędnych obowiązujących odstępów prądu- po ich skonfigurowaniu chronione są przezroczystym zabezpieczeniem zamykanym plombą, dzięki czemu nie jest możliwa ich przypadkowa zmiana.

RD (kat/prog 825/040) dostarczany jest w opakowaniu o typowych wymiarach przekaźnika FS58 i jest kompatybilny z odnośnymi płytami oporowymi. RD zapewnia niezawodność w różnych typowych zastosowaniach w sygnalizacji kolejowej (wieżyczki, stacja), biorąc pod uwagę możliwe źródła zakłóceń w środowisku (drgania, duże różnice temperatur, przepięcia związane z wyładowaniami atmosferycznymi lub usterki TE, itp.) zgodnie z wytycznymi normy kolejowej IS 402 (Miejsce instalacji A5).

Servizi
BEZPIECZEŃSTWO

RD wykonany jest w sposób bezpieczny, zapewniający poziom integralności wynoszący SIL4, zgodnie z przepisami Cenelec EN 50129 i EN 50126.

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI

Dzięki odpowiednim Dip-Switch można ustawić obowiązujący odstęp prądu spośród 32 różnych dla ustawienia statycznego i jeden spośród kolejnych 32 dla ustawienia migającego. Dzięki Dip-Switch można ponadto ustawić czas interwencji Przekaźnika Kontroli KS spośród 3 dostępnych, dzięki czemu można zaspokoić różne zapotrzebowania.

Servizi
KOMPATYBILNOŚĆ

RD jest kompatybilny mechanicznie i elektrycznie z poprzednimi RD (825/030,
825/735, 825/779 e 899/033), nie wymaga zmian urządzeń IS.

Servizi
AUTOKONFIGURA CJA

RD jest wyposażony w ekran,
na którym oprócz wyświetlanego mierzonego prądu mogą być sugerowane odstępy i/lub czas, jaki należy ustawić dla poszczególnych połączonych sygnałów/Enkoderów.