RCE

Rejestrator Chro

Chronologiczny rejestrator zdarzeń (RCE) to czarna skrzynka Urządzeń sygnalizacyjnych (IS) umożliwiający rejestrowanie na wyjmowanej karcie pamięci stanu wejść własnych podłączonych do styków bezpotencjałowych monitorowanego Przekaźnika Urządzenia sygnalizacyjnego IS.

Dostępne są 4 modele w zależności od dostępnych wejść: 48, 240, 512 „przewody z góry”, 512 „przewody z dołu”.

  • RCE 48 wejść (kat/prog 860/200, posiada homologację, zgodnie ze specyfikacją RFI TCSSTB SF IS 05 733 C)
  • RCE 240 wejść (kat/prog 860/201, posiada homologację, zgodnie ze specyfikacją DI TCSSTB SF IS 05 739 A)
  • RCE 512 wejść z wlotem od góry (kat/prog 860/202, posiada homologację, zgodnie ze specyfikacją DI TCSSTB SF IS 05 739 A)
  • RCE 512 wejść z wlotem od dołu (kat/prog 860/203, posiada homologację, zgodnie ze specyfikacją DI TCSSTB SF IS 05 739 A)

Można scentralizować RCE z Punktem centralnym (kat/prog 860/322, certyfikowanym zgodnie z RFI TCSSTB SR IS 05 013 A) celem sterowania i synchronizacji godzinowej zdalnej. Podłączenie następuje poprzez modemy z pasmem analogowym VF z wyprowadzeniem wewnątrz każdego RCE, połączonych ze sobą kaskadowo poprzez podwójne przewody telefoniczne FS (dzięki 9/10 można uzyskać co najmniej 15 km odległości między jednym RCE a kolejnym) z modemem z punktu centralnego (kat/prog 860/323).

Posiada wejście serwisowe służące do ustawiania / sprawdzania lokalnego oraz wejście szeregowe do podłączenia do ewentualnego UID scentralizowanego systemu diagnostycznego (SDC).

W przypadku gdy RCE używany jest w trybie „Stand Alone” (bez centralizacji), jest on wyposażony w lokalną synchronizację godzinową.

Servizi
PUNKT CENTRALNY

Każdy punkt centralny lub odnośny klient umożliwia, w zależności od wykonanego dostępu, wyświetlanie danych / alarmów systemu bieżących lub przeszłych, tworzenie wykresów na podstawie danych zebranych z każdego RCE, wykonywanie konfiguracji lub sprawdzanie stanu urządzeń.

DIAGNOSTYKA

Dla każdego RCE można ustawić algorytmy diagnostyczne nazywane „Cyklami przekaźnika”, które sygnalizują odpowiedni alarm w punkcie centralnym za każdym razem, gdy odczytywana jest określona nieprawidłowa kombinacja przekaźnika ustawiona przez użytkownika.

Servizi
ALARMY

Sygnalizacja wzrokowa i akustyczna na stanowisku zdalnym alarmów autodiagnostyki RCE lub alarmów diagnostyki ustawionych przez użytkownika.

Servizi
WSPÓŁDZIAŁANIE

Zarówno RCE, jak i punkt centralny wykorzystują protokół komunikacyjny RFI: IS001A, ze standardowymi poleceniami IS005C, co zapewnia współdziałanie z RCE i punktami centralnymi innych producentów.