PSK 83.3Hz Generatore

Generator PSK został zaprojektowany i wykonany we współpracy z firmą Tekfer i może zasilać obwody torowe z prądem stałym z napięciem przemiennym o wartości 83,3Hz i modulowane w Fazie (PSK) według określonego prawa.

Generator w istocie generuje dwa ustabilizowane napięcia: lokalne i manewrowe, których wartość może zostać ustawiona w określonym zakresie dzięki odpowiedniej listwie zaciskowej.

Główną przyczyną zasilania obwodów torowych mocą 83,3Hz jest ich uodpornienia na zakłócenia od przyległych lini 25kVca.

Generator jest zawsze dostarczany w zestawie składającym się z 2 generatorów oraz rozdzielnicy wymiany, co zapewnia redundancję dynamiczną 1 na 2.

Rozdzielnica wymiany gwarantuje, że ładunek jest podłączony tylko do jednego z dwóch ciągle działających generatorów.

Kiedy jeden generator ulegnie uszkodzeniu, ładunek jest transferowany na drugi generator w czasie niższym (zazwyczaj 12 milisekund) niż czas potrzebny na odwzbudzenie podłączonych przekaźników instalacji.

Generator PSK wyróżnia się zatem dzięki swojej niezawodności oraz szczególnej prostocie konstrukcyjnej: wyposażony jest w wyrafinowany system kontroli, który steruje jego działaniem oraz w sygnalizacje diagnostyczne.

Produkt posiada homologację zgodnie ze specyfikacją RFI DTCDNSSSTB SR IS 06 029A.

Servizi
Bezpieczeństwo

Generator PSK wykonany jest w sposób bezpieczny, zapewniający poziom integralności wynoszący SIL4, zgodnie z przepisami Cenelec EN50129 i EN 50126.

ZMIANA NAPIĘCIA

Generator PSK wyposażony jest w system ręcznej zmiany napięcia, który umożliwia wybranie jednej z sześciu możliwych wartości dla każdego z 2 wyjść pod napięciem.

Servizi
WIELE DOSTĘPNYCH MODELI

Dostępne konfiguracje:

kat/prog 820/930: 2 generatory 3kVA (Vin: 380Vac trójfazowy) i 1 rozdzielnica wymiany

kat/prog 820/931: 2 generatory 5kVA (Vin: 380Vac trójfazowy) i 1 rozdzielnica wymiany

kat/prog 820/932: 2 generatory 7,5kVA (Vin: 380Vac trójfazowy) i 1 rozdzielnica wymiany

kat/prog 820/935: 2 generatory 15kVA (Vin: 380Vac trójfazowy) i 1 rozdzielnica wymiany

Servizi
MODUŁOWOŚĆ

Każda konfiguracja wyposażona jest w odpowiednią automatyczną rozdzielnicę wymiany służącą do sterowania dwoma generatorami w systemie redundancji dynamicznej.
Ponadto, możliwe jest ustawienie Rozdzielnicy wymiany w trybie ręcznym, co umożliwi przeprowadzenie konserwacji jednego z dwóch generatorów nie generując tym samym przerwy w działaniu urządzenia.