MTR

Miernik Temperatury Szyn

Głównym zadaniem scentralizowanego systemu diagnostyki do monitorowania temperatury szyn (SDC-MTR) jest ciągłe mierzenie temperatury szyn w wyznaczonych punktach monitorowanego odcinka oraz przekazywanie tych informacji do Punktu Kontroli Peryferyjnej (PCP).

Z kolei poszczególne PCP mogą przesyłać dane do centralnego punktu sterowania (PCC). System może być wyposażony w kilka klientów, które mogą zostać podłączone do PCP/PCC tak, by wyświetlać zebrane dane / alarmy i sterować aparaturą systemu. Każdy punkt odczytu może być zasilany napięciem 150/230 VAC (np. na stacji lub szlaku) lub zasilany z odległości, aż do 15 km dzięki temu samemu podwójnemu przewodowi, przez który komunikuje się z PCP.

System obejmuje wiele elementów, w tym: MTR (kat/prog 830/200), sondę temperatury (kat/ prog 830/201).

System posiada homologację, zgodnie ze specyfikacją DI TCSSTB SF 1S 16 737 A obowiązującą na kolejach włoskich (RFI).

Servizi

POMIARY

Pomiar temperatury szyn w czasie rzeczywistym lub wyświetlanie zdarzeń przeszłych na stanowisku zdalnym.

ALARMY

Informacja wizualna i akustyczna na stanowisku zdalnym pokazującym osiągnięcie określonych progów temperatury lub alarmów autodiagnostyki systemu SDC-MTR.

Servizi
ANALIZA

Możliwość wykonywania analiz dotyczących przebiegu w czasie, temperatur (wartości maksymalne, minimalne), również w celach statystycznych dla określenia zmian temperatury szyny.

Servizi
KLIENT

W zależności od poziomu dostępu, Użytkownik ma dostęp do wyświetlania danych / alarmów systemu (bieżących lub przeszłych), tworzenie wykresów na podstawie dziennych pomiarów dla każdego punktu oraz wykonywanie konfiguracji lub sprawdzanie stanu urządzeń.