GSM-R

Modem

Modem IF_GSM-R służy do stworzenia sieci danych na kanale GSM-R (Railway) między jednym lub kilkoma urządzeniami, zazwyczaj służącymi do diagnostyki (MTR, RCE, URD, SMCV, itd.) a Punktem centralnym, dzięki czemu można sterować zdalnie tymi urządzeniami.

Ta sieć danych uzyskiwana jest dzięki podłączeniu gwiazdowemu każdego urządzenia systemu do Punktu centralnego (Serwer PCP) i wyposażeniu takiego PCP w co najmniej jeden IF_GSM-R skonfigurowany jako „centrala” i w każde urządzenie IF_GSM-R skonfigurowane jako „zdalne”.

Każdy modem winien zostać wyposażony w SIM danych Railway (nie jest załączony w zestawie, zazwyczaj dostarczany przez zarządcę kolei).

Połączenie między modemami F_GSM-R a urządzeniami może odbywać się poprzez port LAN lub port szeregowy konfigurowalny: RS232, RS485 lub RS422; z ustawialną prędkością.

Modem F_GSM-R posiada ponadto 4 wejścia cyfrowe do styków bezpotencjałowych przekaźnika, których stan może przekazać również wysyłając wiadomość SMS. Urządzenia te wykonane są w metalowej obudowie i wyposażone są w antenę transmisyjną.

Urządzenia wyposażone są w diody led autodiagnostyki oraz złącza służące do podłączenia, niezbędne celem ułatwienia czynności konserwacji.

Servizi
AUTODIAGNOSTYKA

Autodiagnostyka modemu F_GSM-R jest w stanie wykryć nieprawidłowości funkcji wewnętrznych oraz urządzeń do nich podłączonych, generując tym samym odpowiedni alarm w przypadku usterki wewnętrznej lub nieprawidłowego działania podłączonych urządzeń.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Modem F_GSM-R umożliwia podłączenie różnych rodzajów urządzeń, zazwyczaj diagnostycznych (MTR, RCE, URD, SMCV, itd.) lub zamknięcie pierścieniowe w Punkcie centralnym sieci danych innego rodzaju, np. podwójnego przewodu telefonicznego lub światłowodu

Servizi
KOMUNIKACJA

Komunikacja radiowa modemu IF_GSM-R odbywa się dzięki antenie, która jest na wyposażeniu, podłączonej bezpośrednio do urządzenia lub za pośrednictwem anteny dodatkowej zewnętrznej w przypadku słabego sygnału GSM-R.

Servizi
WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

Modem IF_GSM-R umożliwia wysłanie wiadomości SMS na skonfigurowane numery telefoniczne dotyczących wykrytych przez urządzenie alarmów, np. poprzez wejścia cyfrowe.