Cyfrowe Połączenia Diagnostyczne do Sdc

Połączenia diagnostyczne to przetworniki, które mogą przechwytywać i opracowywać wielkości analogowe, zazwyczaj napięcie i /lub prąd (z bocznikiem zewnętrznym), zarówno przemienne, jak i stałe, dotyczące diagnozowanej jednostki – w ten sposób dzięki odpowiedniemu algorytmowi możliwe jest określenie ich stanu lub przewidzenie usterki.

Połączenie te zapewniają niezawodność w różnych typowych zastosowaniach w sygnalizacji kolejowej (wieżyczki, stacja), biorąc pod uwagę możliwe źródła zakłóceń w środowisku (drgania, duże różnice temperatur, przepięcia związane z wyładowaniami atmosferycznymi, itp.) zgodnie z wytycznymi normy kolejowej IS 402 (Miejsce instalacji A5).

Połączenia posiadają homologację zgodnie ze specyfikacją RFI TCSSTB SF IS 18 755 A.

Obwód torowy prądu stałego: Mierzone jest napięcie lokalne i napięcie manewrowe, z których wyprowadzane jest odnośne przesunięcie fazowe oraz siła zastosowana do przekaźnika talerzowego.

Obwód torowy prądu kodyfikowanego: Mierzone jest napięcie i prąd, z których wyprowadzany jest Okres i Duty-Cycle kodu. Alarm jest generowany kiedy nie mieszczą się one w ustawionych zakresach.

Zwrotnica: Mierzone są Krzywe prądu i napięcia manewrowego, które porównywane są z Matrycą referencyjną.

Elektromagnez (nierozpruwalność): Mierzone są Krzywe prądu i napięcia manewrowego, które porównywane są z Matrycą referencyjną.

Odwrócenie blokady automatycznej: Poprzez pomiar Napięć relacji odwrócenia blokady, określany jest punkt, w którym zatrzymuje się żądanie odwrócenia blokady automatycznej.

NIEINWAZYJNOŚĆ

Wyposażone w kanały pobierania analogowe z izolacją 3000V nie inwazyjne (również w przypadku usterki wewnętrznej przetwornika) wobec diagnozowanej jednostki.

ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Standardowo podłączane są do listwy zaciskowej 12-torowej czarnej / zielonej przy pomocy gniazd gwarantujących ciągłość połączenia, od strony urządzenia FS, również na etapie wymiany/ konserwacji.
Okablowanie na poziomie obudowy IS (wieżyczka i/lub przekaźnikownia) ograniczone jest do minimum i nie wymaga zmian ekranów IS.

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI

Dla każdej mierzonej wielkości (napięcie lub prąd) mogą zostać ustawione, dla każdego przetwornika lub serii przetworników, inne parametry, m.in: histereza, filtr i okres walidacji pomiaru.